Καταχώρηση αγγελίαςΠολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (εφεξής «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» ή «GDPR») θεσπίζει κανόνες σχετικά με την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κανονισμούς σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων με στόχο προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων, ιδίως του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της ΕΕ δεν περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα GDPR, ορίζουμε επομένως ότι τα «προσωπικά δεδομένα» αναφέρονται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που σας θεωρούν άμεσα ή έμμεσα ως υποκείμενο των δεδομένων, με ιδιαίτερη αναφορά σε οποιοδήποτε αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά στοιχεία από εσάς από φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική προοπτική.

Οι διαχειριστικές μέθοδοι του ιστότοπου περιγράφονται σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, που αφορούν εκείνους που συμβουλεύονται τον ιστότοπο και έχουν πρόσβαση στην περιοχή του μέλους. Αυτό το έγγραφο αποκάλυψης δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του GDPR, που σχετίζεται με εκείνους που αλληλεπιδρούν με τις διαδικτυακές υπηρεσίες plat.gr, προσβάσιμες ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:https://www. plat.gr

Αυτό το έγγραφο γνωστοποίησης παρέχεται αποκλειστικά για ιστότοπους που σχετίζονται με το plat.gr και όχι για άλλους ιστότοπους που μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του Χρήστη μέσω σχετικών συνδέσμων. Μετά από διαβούλευση με αυτόν τον ιστότοπο, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα σχετικά με αναγνωρισμένα ή αναγνωρίσιμα άτομα. Ο σκοπός αυτού του εγγράφου αποκάλυψης είναι να προσδιορίσει ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή προσωπικών διαδικτυακών δεδομένων και, συγκεκριμένα, τις μεθόδους, τη διάρκεια διατήρησης και τη φύση αυτών των πληροφοριών που οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων παρέχουν στους χρήστες όταν περιηγούνται σε ιστοσελίδες, ανεξάρτητα από τους λόγους του χρήστη για κάτι τέτοιο.

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου δεδομένων

Η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου δεδομένων, που αναφέρονται επίσης στην κεφαλίδα, είναι τα εξής:

PLAT.GR
Στοιχεία επικοινωνίας:
e-mail: info@plat.gr

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων - DPO)

 

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για προσωπικά δεδομένα είναι ο διαχειριστής και ιδιοκτήτης του plat,gr και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email:info@plat.gr

Σκοπός της επεξεργασίας

 

Η επεξεργασία δεδομένων που σχετίζεται με τις υπηρεσίες διαδικτύου αυτού του ιστότοπου πραγματοποιείται στα προαναφερθέντα γραφεία του Ελεγκτή Δεδομένων και διαχειρίζεται αποκλειστικά από προσωπικό εξουσιοδοτημένο για την επεξεργασία ή από προσωπικό που είναι υπεύθυνο για περιστασιακές εργασίες συντήρησης. Δεν κοινοποιούνται ούτε διαδίδονται δεδομένα που προέρχονται από την υπηρεσία Ιστού. Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από χρήστες που ρωτούν σχετικά με την αποστολή υλικού σχετικά με μια ζητούμενη υπηρεσία (ή ακόμη και για ενημερωτικούς σκοπούς) χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ερωτήσεων του Χρήστη και μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια μέρη είναι απαραίτητα, εμπλεκόμενα και λειτουργικά για ικανοποιεί τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη πρέπει να συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές της αναγκαιότητας, της ορθότητας, της συνάφειας και της μη υπερβολικής, όπως ρυθμίζεται από τους όρους χρήσης του ιστότοπου, και συγκεκριμένα, η επεξεργασία δεδομένων θα πραγματοποιείται για:

Α. Απάντηση σε ερωτήσεις και παροχή πληροφοριών που ζητά ο Χρήστης (προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, απαραίτητη για την απάντηση σε αυτά τα αιτήματα, καθώς και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένα που περιλαμβάνονται στο μήνυμα):

  1. για να επικοινωνήσετε με τον Χρήστη σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το PLAT.GR ή από τους εμπορικούς συνεργάτες της (μεσιτικά γραφεία ή ιδιώτες) ·
  2. Όσον αφορά τις ερωτήσεις χρηστών για ακίνητα, τέτοια δεδομένα θα διαβιβαστούν στον διαφημιζόμενο (μεσιτικό γραφείο με εντολή πωλήσεων ή ιδιοκτήτη ακινήτου).
  3. υποστήριξη χρηστών μέσω υπηρεσιών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων που περιλαμβάνει τη μη υποχρεωτική μετάδοση προσωπικών δεδομένων για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία.

Β. Την απόκτηση βιογραφικών, τόσο σε χαρτί όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, που αποστέλλονται αυθόρμητα από υποψηφίους που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το PLAT.GR από την ενότητα "Εργασία μαζί μας",

Γ. Εγγραφή σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή συντονίζονται από το PLAT.GR, εκπαίδευσης ή άλλων, επίσης μέσω της συλλογής συγκεκριμένων εντύπων από τον Χρήστη στις σελίδες του ιστότοπου, ή προσβάσιμο από συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους (για τους οποίους υπάρχουν συγκεκριμένες έγκυρες πολιτικές), και την επακόλουθη έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών παρακολούθησης ή άλλης φύσης ·

Δ. Να επιτρέψει στον Χρήστη να έχει πρόσβαση, μέσω της εγγραφής του και της δημιουργίας ενός δικού του προφίλ χρήστη, στην περιοχή του μέλους για την παροχή υπηρεσιών, προϊόντων και οποιουδήποτε άλλου είδους αιτήματος και την επακόλουθη και αυτόνομη διαχείριση του προφίλ χρήστη του από έναν πίνακα ελέγχου συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης προσφορών ·

Ε. Η υπηρεσία "NEWSLETTER" για την οποία δικαιούται να εγγραφεί ο Χρήστης. Εάν τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη έχουν παρασχεθεί με εγγραφή στην παραπάνω υπηρεσία, τα ίδια θα χρησιμοποιηθούν για τον μοναδικό σκοπό της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους.

ΣΤ. Ειδικά όσον αφορά την απαραίτητη και απαραίτητη επεξεργασία λειτουργικών, διαχειριστικών, λογιστικών και άλλων θεμάτων, ορισμένα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή και τις επικοινωνίες, όπως απαιτείται από το νόμο ·

Ζ. Επαλήθευση του επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οποιοδήποτε άλλο είδος αιτήματος, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, τηλεφωνικών κλήσεων ή με αποστολή email ή μηνυμάτων κειμένου ·

Η. Με την επιφύλαξη της «συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων» 1, μέσω παραδοσιακών μεθόδων επικοινωνίας (συνηθισμένο ταχυδρομείο ή μέσω τηλεφωνικού χειριστή) και αυτοματοποιημένο (email, γραπτά μηνύματα) για σκοπούς:

  1. λειτουργικό για εμπορικές / διαφημιστικές δραστηριότητες όπως εμπορικές επικοινωνίες, πωλήσεις, αποστολή διαφημιστικού υλικού ή για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες (ως παράδειγμα και όχι εξαντλητικά: ενημερώσεις σχετικά με πρωτοβουλίες, προσφορές και προωθητικές ενέργειες σχετικά με υπηρεσίες και προϊόντα που αναφέρονται) σε δραστηριότητες του PLAT.GR και τρίτων με τα οποία συνεργάζεται, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών προγραμμάτων και προωθήσεων που αποσκοπούν στην επιβράβευση ή τη διατήρηση δυνητικών πελατών) ·

Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι αναγνωρίσιμη στον Αστικό Κώδικα και στον Κώδικα Καταναλωτή.

 

Νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων

 

Η επεξεργασία δεδομένων είναι νόμιμη δεδομένου ότι ισχύει τουλάχιστον μία από αυτές τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμματα β), γ) και στ)

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς ·

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων ή προκειμένου να λάβει μέτρα μετά το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης ·

γ) απαιτείται επεξεργασία για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ·

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη του νόμιμου συμφέροντος του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων (για παράδειγμα, την πρόληψη της απάτης ή της κατάχρησης της ιστοσελίδας μας: μπορεί να θεωρηθεί έννομο συμφέρον για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (όπως επισημαίνεται στο σημείο αριθ. 47 του GDPR) ή από τρίτα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που ζητούν προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν υπερισχύουν, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ανήλικος.

Παραλήπτης προσωπικών δεδομένων

 

Η επικοινωνία με τους αναγνωρισμένους παραλήπτες πραγματοποιείται μόνο εάν εμπλέκονται και λειτουργούν για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος, επομένως τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ενδέχεται να είναι:

α) χρησιμοποιήθηκε ανώνυμα για στατιστικούς σκοπούς ·

β) διατίθενται στους Συνεργάτες του Ελεγκτή Δεδομένων, όπως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα,

γ) κοινοποιείται σε τρίτα μέρη, άτομα ή εταιρείες, δημόσιες διοικήσεις, επαγγελματίες, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κυβερνητικές υπηρεσίες, ρυθμιστικούς φορείς, δικαστήρια ή άλλες δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες από το νόμο ·δ) κοινοποιείται σε εμπορικούς συνεργάτες, μόνο σε περίπτωση προηγούμενης και ρητής συγκατάθεσης του Χρήστη.

ε) εάν είναι απαραίτητο, μεταφέρεται σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων ·

Ο κατάλογος των προσωπικών υπευθύνων προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμος στα κεντρικά γραφεία του υπεύθυνου δεδομένων.

 

 Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Δεν διαχειρίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (εκείνες που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή ένταξη στην ένωση, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου), ούτε δεδομένα που αναφέρονται σε ανηλίκους.
Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι αποκλειστικά απαραίτητα και λειτουργικά για τη σωστή επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στο σημείο 3, στο παρόν.

Διατήρηση δεδομένων

Τα δεδομένα που παρέχονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 3 του παρόντος, διατηρούνται:

Για διοικητικούς / λογιστικούς σκοπούς: για την περίοδο που ορίζεται από το φορολογικό και το αστικό δίκαιο ·

Για σκοπούς μάρκετινγκ και αποστολή ενημερωτικών δελτίων: έως την ανάκληση της συγκατάθεσης, μέχρι την άσκηση του δικαιώματος της αντιπολίτευσης και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια από την αρχική ημερομηνία συλλογής.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να διαδίδονται και να καταστρέφονται όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον ή δεν υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε.

 Μέθοδοι επεξεργασίας

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου αποκτούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα, των οποίων η μετάδοση είναι έμμεση στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο.
Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει διευθύνσεις IP (για την επαλήθευση της αυθεντικότητας του χρήστη και για λόγους ασφαλείας) ή ονόματα τομέα, των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να συνδεθούν στον ιστότοπο, διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των αιτούμενων πόρων, ώρα της αίτησης , μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στο διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απόκριση, αριθμητικός κωδικός που δείχνει την κατάσταση απόκρισης του διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που αφορούν το λειτουργικό σύστημα του χρήστη και την πλατφόρμα IT. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και για να εξακριβωθεί η σωστή λειτουργία τους. Αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της ευθύνης σε περίπτωση εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο που διαπράχθηκαν εναντίον του ιστότοπου: προς το παρόν, εκτός από αυτήν τη δυνατότητα, τα δεδομένα που αφορούν τις επαφές στο Διαδίκτυο δεν διατηρούνται για περισσότερες από επτά ημέρες. Τα προσωπικά δεδομένα, το αντικείμενο της επεξεργασίας υποβάλλονται σε επεξεργασία:

Χειροκίνητα ή / και ηλεκτρονικά και αποθηκεύονται σε κατάλληλο χαρτί ή / και ηλεκτρονικά αρχεία. Το χαρτί και η ηλεκτρονική τεκμηρίωση πρέπει να συντηρούνται και να προστατεύονται σωστά για όσο διάστημα απαιτείται για επεξεργασία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος καταστροφής, απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή οποιασδήποτε επεξεργασίας που δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς της συλλογής ·

Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δεν πραγματοποιείται δημιουργία προφίλ.

Διαβίβαση δεδομένων

Εκτός από αυτά που ορίζονται για περιήγηση, ο χρήστης είναι ελεύθερος να παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα που ζητούνται μέσω ειδικών εντύπων που σχετίζονται με υπηρεσίες, προϊόντα και οποιοδήποτε άλλο είδος αιτήματος που μπορεί να προσφέρει ο διαχειριστής του ιστότοπου ή οι επιχειρηματικοί του συνεργάτες.
Η μη παροχή τέτοιων δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την απόκριση σε τυχόν αιτήματα ή τη χρήση των υπηρεσιών ή των προϊόντων που μπορεί να παρέχει ο διαχειριστής του ιστότοπου ή οι εμπορικοί συνεργάτες του.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ:

η εγγραφή στην περιοχή του μέλους (υποχρεωτικά δεδομένα) περιλαμβάνει την αυτόματη απόκτηση δεδομένων, όπως:

ώρα, ημερομηνία, προβολές σελίδας και μονιμότητα στον ιστότοπο ·

Πρωτόκολλο IP και διαδικτυακός τομέας.

μηχανή αναζήτησης (εάν υπάρχει) που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο ·

Λειτουργικό σύστημα χρήστη και τύπος προγράμματος περιήγησης.

Η αποτυχία παροχής αυτών των δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατο τον έλεγχο ταυτότητας στην περιοχή του μέλους.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι, ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18, 20, 21 και 22 του GDPR, μεταξύ των οποίων:

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με το εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη και, στην περίπτωση αυτή, να αποκτήσει πρόσβαση σε τέτοια προσωπικά δεδομένα και τις ακόλουθες πληροφορίες: α) ο σκοπός της επεξεργασίας · β) τις εν λόγω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα · γ) τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως εάν οι παραλήπτες βρίσκονται σε άλλες χώρες ή ανήκουν σε διεθνείς οργανισμούς · δ) όπου είναι δυνατόν, την περίοδο διατήρησης των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό αυτής της περιόδου · ε) το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να διορθώσει ή να διαγράψει προσωπικά δεδομένα ή να περιορίσει ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία αυτών · στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή · ζ) εάν τα δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή τους · (η) με την ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ που αναφέρεται στο άρθρο 22, των παραγράφων 1 και 4 και, τουλάχιστον σε τέτοιες περιπτώσεις, σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τη λογική συλλογιστική που εφαρμόζεται, καθώς και τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες τέτοιων επεξεργασία για το υποκείμενο των δεδομένων.

την ύπαρξη του δικαιώματος του υποκειμένου των δεδομένων να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και να διορθώσει ή να διαγράψει τα ίδια ή να περιορίσει ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία του, εκτός από το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την προέλευσή του · να λάβουν, επιπλέον, την ακύρωση των προσωπικών τους δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σύμφωνα με το άρθρο 17 («δικαίωμα διαγραφής»).

όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή στο άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α), την ύπαρξη του δικαιώματος ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν από την απόσυρση ;

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή ·

να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον αυτό δεν βλάπτει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων · Σε περίπτωση περαιτέρω αντιγράφων που ζητούνται από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να χρεώσει εύλογο τέλος εισφοράς βάσει των διοικητικών δαπανών. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, και εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως ·

Οι προαναφερθείσες πληροφορίες παρέχονται:

εύλογη περίοδος μετά την απόκτηση των προσωπικών δεδομένων, αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις υπό τις οποίες γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ·

σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα προορίζονται για επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων · ή εάν προβλέπεται επικοινωνία με άλλον παραλήπτη, το αργότερο την πρώτη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Όλα τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων που προβλέπονται βάσει του GDPR μπορούν να ασκηθούν με άτυπο αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, επίσης μέσω υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, και στον οποίο θα δοθεί αμέσως η κατάλληλη ανατροφοδότηση.

 

(`)οποιαδήποτε συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων που δίνεται ελεύθερα, συγκεκριμένα, με ενημερωμένο και σαφή τρόπο, που δηλώνει τις επιθυμίες του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με το οποίο συμφωνούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μέσω δήλωσης ή με σαφή θετική ενέργεια.

Cookies

 

  • Αυτά τα λεγόμενα cookie που χρησιμοποιούνται είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του Χρήστη και χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ή / και πληροφοριών. Τα περισσότερα cookie είναι "cookie περιόδου λειτουργίας" και στη συνέχεια διαγράφονται από τον σκληρό δίσκο στο τέλος της περιόδου σύνδεσης (όταν αποσυνδέεστε ή κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης). Αυτά μπορούν να ενσωματωθούν σε ορισμένες από τις σελίδες του ιστότοπου, προκειμένου να αναλυθεί η πρόσβαση σε ιστοσελίδες, να προσαρμοστούν οι υπηρεσίες τους, το περιεχόμενο και τα διαφημιστικά μηνύματα, να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των προωθήσεων και να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια.

Αυτά τα λεγόμενα cookie συνεδρίας που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο αποφεύγουν τη χρήση άλλων τεχνικών υπολογιστών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα των δεδομένων πλοήγησης των χρηστών και δεν επιτρέπουν την απόκτηση αναγνωριστικών προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πολιτική μας σχετικά με τη χρήση των cookies παρακάτω .

 

Σχετικά με τα Cookies

Τι είναι τα Cookies;

Ένα cookie, είναι συνήθως ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται από έναν ιστότοπο και αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού ενός χρήστη ενώ ένας χρήστης περιηγείται σε έναν ιστότοπο. Όταν ο χρήστης περιηγείται στον ίδιο ιστότοπο στο μέλλον, τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο cookie μπορούν να ανακτηθούν από τον ιστότοπο για να ειδοποιήσουν τον ιστότοπο για την προηγούμενη δραστηριότητα του χρήστη.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται από το plat.gr είναι αρκετά τυπικά και ακίνδυνα. Τα χρησιμοποιούμε κυρίως για να συλλέγουμε δεδομένα για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας βλέποντας ποια μέρη του ιστότοπου χρησιμοποιούνται, πώς πλοηγούνται οι χρήστες σε κάθε σελίδα και ποια στοιχεία σε κάθε σελίδα προτιμούν να κάνουν κλικ.

Σχετικά με την πολιτική μας για τα cookie

Με την πρόσβαση στο plat.gr, αποδέχεστε ότι αυτή η Πολιτική Cookie θα ισχύει κάθε φορά που θα έχετε πρόσβαση στο plat.gr σε οποιαδήποτε συσκευή. Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω αυτής της σελίδας του plat.gr για τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.

Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τη συμφωνία σας για όλες αυτές τις αλλαγές.

Cookies υπηρεσίας τρίτων

Κοινωνική κοινή χρήση, βίντεο και άλλες υπηρεσίες που προσφέρουμε διαχειρίζονται άλλες εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να αφήσουν cookies στον υπολογιστή σας όταν τα χρησιμοποιείτε στον ιστότοπό μας ή εάν έχετε ήδη συνδεθεί σε αυτές.
Ακολουθεί μια λίστα με μέρη όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε και τη χρήση των cookies:

Τρίτο μέρος

Σύνδεσμος

Facebook

https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other

Twitter

https://twitter.com/privacy

Google Analytics

https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/faq/#toc-cookies

Google Adsense

https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/faq/#toc-cookies

Google Plus

https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/faq/#toc-cookies

YouTube

https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/faq/#toc-cookies

Yandex

https://yandex.com/legal/privacy/


Διαχείριση των ρυθμίσεων cookie μέσω του προγράμματος περιήγησής σας

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα cookie, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποτρέψετε την αυτόματη αποδοχή ή μπορείτε να διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο το ιστορικό cookie όποτε θέλετε.

Αυτοί οι σύνδεσμοι εξηγούν πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookie μέσω του προγράμματος περιήγησής σας - θυμηθείτε ότι εάν απενεργοποιήσετε τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για όλους τους ιστότοπους και όχι μόνο για το plat.gr :

Πρόγραμμα περιήγησης

Σύνδεσμος

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/kb/278835%20%20%20  https:%20/%20/www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx (για εκδόσεις για κινητά)

Chrome

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=el-GR&answer=95647

Saferi

https://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.htm https://support.apple.com/kb/HT1677 (για εκδόσεις για κινητά)

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies

Blackberr

https://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/ 32004 / Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Android

https://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=el&answer=169022

Opera

https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Χρησιμοποιώντας το plat.gr, αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους.
Επικοινωνία Email: info@plat.gr

 

 

συνέχεια: ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ