Καταχώρηση αγγελίαςΌροι & προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης ("Γενικοί Όροι Χρήσης") πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες του plat.gr.

Ο ιστότοπος plat.gr παρέχει τις υπηρεσίες του υπο τους παρακάτω περιγραφόμενους όρους και προυποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και μόνο αφου τους κατανοήσουν πλήρως και τους  αποδεχθούν ανεπιφύλακτα να κάνουν χρήση του ιστότοπου, σε περίπτωση δε διαφωνίας με του όρους αυτούς αλλά και την πολιτική απορρήτου και αυτούς  που αφορούν τα cookies όπως  περιγράφονται παρακάτω, να μην κάνουν χρήση του.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες plat.gr ή μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα κειμένου (SMS) και άλλες επικοινωνίες από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα μέσω email, μηνυμάτων κειμένου (SMS), ειδοποιήσεων εντός εφαρμογής ή μέσω ανάρτησης μηνυμάτων και επικοινωνιών στον ιστότοπο ή μέσω άλλων Υπηρεσιών plat.gr, όπως μέσω του ενημερωτικού δελτίου μας ή την ανταλλαγή επικοινωνιών με τρίτους. Με την επιφύλαξη των ειδικών νομικών διατάξεων επιτακτικού χαρακτήρα, για τους σκοπούς αυτής της σύμβασης, συμφωνείτε να λαμβάνετε τις επικοινωνίες μας ηλεκτρονικά και να αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, οι ειδοποιήσεις, οι πληροφορίες και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, συνιστούν εγγράφως, όταν απαιτείται από το νόμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλο το περιεχόμενο που υπάρχει ή διατίθεται μέσω της υπηρεσίας plat.gr με τη μορφή κειμένου, γραφικών, λογότυπων, κουμπιών εικονιδίων, εικόνων, αρχείων ήχου, ψηφιακών λήψεων, συλλογής δεδομένων και λογισμικού, παραμένει ιδιοκτησία του plat.gr ή τους παρόχους περιεχομένου του και προστατεύονται από την Ελληνικήκαι ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και τα δικαιώματα βάσης δεδομένων. Η λίστα όλου του περιεχομένου που υπάρχει ή διατίθεται μέσω του plat.gr είναι η αποκλειστική ιδιοκτησία του plat.gr και προστατεύεται από την Ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και τα δικαιώματα βάσης δεδομένων. Κανένα αναπόσπαστο μέρος των διαδικτυακών δεδομένων υλικού ή λογισμικού του plat.gr δεν μπορεί να εξαχθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του plat.gr. Ειδικότερα, απαγορεύεται η χρήση δεδομένων εξόρυξης, ρομπότ ή παρόμοιες μέθοδοι συλλογής ή εξαγωγής δεδομένων για εξαγωγή (μία ή περισσότερες φορές) ή για επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε ουσιαστικού μέρους οποιασδήποτε υπηρεσίας plat.gr χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Ούτε επιτρέπεται ούτε η δημιουργία και / ή η δημοσίευση μιας βάσης δεδομένων που αναπαράγει σημαντικά τμήματα (π.χ. τιμολόγηση και λίστες προϊόντων) της υπηρεσίας plat.gr χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του plat.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία του plat.gr. Επιπλέον, γραφικά, λογότυπα, κεφαλίδες σελίδων, κουμπιά εικονιδίων, χαρακτήρες και εμπορικά σήματα υπηρεσιών που περιλαμβάνονται ή διατίθενται μέσω οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες plat.gr παραμένουν εμπορικά σήματα ή μάρκες της plat.gr. Τα εμπορικά σήματα και τα διακριτικά σύμβολα του plat δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες άλλες από αυτές του plat.gr, με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί σύγχυση μεταξύ πελατών και / ή καταναλωτών ή με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να υποτιμήσει ή δυσφημίστε το plat.gr

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ plat.gr

Υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης, τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και ότι πληρώνετε τυχόν ισχύουσες χρεώσεις, το plat.gr ή ο πάροχος περιεχομένου  σας παρέχει μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης Υπηρεσίες plat.gr για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Αυτή η άδεια δεν περιλαμβάνει μεταπώληση ή εμπορικά δικαιώματα για οποιαδήποτε υπηρεσία plat.gr ή για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της, ούτε το δικαίωμα συλλογής και χρήσης λιστών προϊόντων, περιγραφών ή τιμών, να κάνουν παράγωγη χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου plat.gr, ούτε να εκτελούν οποιονδήποτε τύπο λήψης ή δημιουργία αντιγράφου πληροφοριών λογαριασμού προς όφελος άλλου μεταπωλητή, ούτε χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων συσκευών απόκτησης και εξαγωγής δεδομένων.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών plat.gr για οποιαδήποτε εμπορική χρήση, εν όλω ή εν μέρει χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνικών πλαισίου ή πλαισίωσης για την καταλληλότητα οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων ιδιοκτησιακών πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, ρυθμίσεων σελίδας ή μορφών) του plat.gr ελλείψει ρητής γραπτής συγκατάθεσης από το plat.grl.

Δεν επιτρέπεται η χρήση μετα-ετικετών ή οποιουδήποτε άλλου "κρυφού κειμένου" που περιέχει το όνομα ή τα εμπορικά σήματα του plat.gr χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση από το plat.gr. Δεν επιτρέπεται η ακατάλληλη χρήση των Υπηρεσιών plat.gr. Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες plat.gr αποκλειστικά εντός των ορίων που προβλέπονται από το νόμο. Η παραβίαση αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης ή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της χρήσης-εξουσιοδότησης ή τυχόν άδειας που εκδίδεται από το plat.gr

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες plat.gr, συμφωνείτε να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας και να περιορίσετε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας και στις συσκευές σας και συμφωνείτε, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, να λογοδοτούν για όλες τις δραστηριότητες που θα εκτελεστούν μέσω του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασής σας. Συμφωνείτε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας παραμένει ασφαλής και εμπιστευτικός και συμφωνείτε να μας ενημερώσετε αμέσως σε περίπτωση που έχετε λόγο να πιστεύετε ότι οποιοδήποτε τρίτο μέρος έχει γνωρίσει τον κωδικό πρόσβασής σας ή εάν ο κωδικός πρόσβασής σας χρησιμοποιείται είτε εσείς πιστεύω ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Βεβαιώνεστε ότι οι πληροφορίες που μας δώσατε είναι σωστές και πλήρεις, και δεσμευθείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε αλλαγή απαιτείται στις εν λόγω πληροφορίες. Επιβεβαιώνετε ότι δεν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες plat.gr με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί, ή μπορεί να προκαλέσει, διακοπή, δυσλειτουργία ή ζημιά στις Υπηρεσίες plat.gr ή στις δυνατότητές του, είτε για δόλιους σκοπούς, είτε για οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα ή με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί διαταραχή, τραυματισμό ή ανησυχία.

Το plat.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέψει την πρόσβαση στον ιστότοπο ή / και τις υπηρεσίες plat.gr να αναστείλει ή να κλείσει έναν λογαριασμό, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο του ιστότοπου κατά την κρίση μας, σε περίπτωση παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας , αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης, των κατευθυντήριων γραμμών ή των εφαρμοστέων πολιτικών. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

    Διαφημίσεις μπορεί να δημοσιεύονται / δημοσιεύονται, μαζί με επικοινωνίες και άλλο περιεχόμενο όταν αυτές συμμορφώνονται με τις συμβατικές συμφωνίες του plat.gr, μπορεί να αποστέλλονται ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή / και άλλες επικοινωνίες προκειμένου να υποβάλλονται προτάσεις, ιδέες, σχόλια, ερωτήσεις ή άλλες πληροφορίες, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι παράνομο: δηλ. άσεμνο, καταχρηστικό, εκφοβιστικό, δυσφημιστικό, και δεν παραβιάζει το απόρρητο, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε είναι προσβλητικό ή καταστρεπτικό για το plat και / ή τρίτα μέρη και δεν συνίσταται σε / δεν περιέχει ιούς , πολιτική προπαγάνδα, εμπορική προσέλκυση, «αλυσίδες επιστολών», μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή παρόμοιας δραστηριότητας που ενδέχεται να βλάψει τη θέση της plat.gr στην αγορά. 

   Δεν επιτρέπεται η χρήση λανθασμένης διεύθυνσης email, προσποιηθείτε ότι είστε ένα άλλο άτομο ή αλλιώς ψέματα σχετικά με την προέλευση μιας επικοινωνίας ή άλλου περιεχομένου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε τέτοιο περιεχόμενο. Εάν πιστεύετε ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου ή μια διαφήμιση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο ή χρησιμοποιήθηκε στις Υπηρεσίες plat.gr, περιέχει μια δυσφημιστική δήλωση ή ότι τα δικαιώματά σας πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν παραβιαστεί από ένα άρθρο ή άλλες πληροφορίες που υπάρχουν στον ιστότοπο ή χρησιμοποιούνται στο plat.gr, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της κατάλληλης φόρμας και θα την αφαιρέσουμε αμέσως. 

   Εάν αποφασίσετε να υποβάλετε περιεχόμενο ή υλικό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένδειξη από εμάς, εγγυάστε να δώσετε στο plat.gr το δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανείμετε και προβάλλετε όλο αυτό το περιεχόμενο σε όλο τον κόσμο μέσω οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας και παραχωρήστε στο plat.gr, τους εκχωρητές της άδειας και σε άτομα με εύλογο λόγο, το δικαίωμα χρήσης, κατά την κρίση τους, του ονόματος που χρησιμοποιείτε σε σχέση με αυτά. Αυτό με την επιφύλαξη των ηθικών δικαιωμάτων σας ως συγγραφέα. Συμφωνείτε ότι τα παραπάνω δικαιώματα που μας παραχωρούνται είναι αμετάκλητα καθ 'όλη τη διάρκεια των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σας που σχετίζονται με τέτοιο περιεχόμενο και υλικό.Συμφωνείτε να θέσετε σε εφαρμογή όλες τις άλλες απαραίτητες δραστηριότητες για να συμμορφωθείτε με καθένα από τα παραπάνω δικαιώματα που έχετε παραχωρήσει στο plat.gr, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής συμφωνιών και εγγράφων, κατόπιν αιτήματός μας. 

   Αναγνωρίζετε και εγγυάστε να έχετε, αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, την ιδιοκτησία ή σε κάθε περίπτωση τη διαθεσιμότητα όλων των δικαιωμάτων για το περιεχόμενο του υλικού που δημοσιεύετε, και επίσης δηλώνει ότι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του περιεχομένου ή του υλικού, το περιεχόμενο και το υλικό είναι ακριβή και σχετικά  και ότι η χρήση του περιεχομένου και του υλικού που παρέχετε δεν έρχεται σε αντίθεση με καμία από τις ισχύουσες πολιτικές και οδηγίες του plat.gr και ότι δεν προκαλεί ζημιά σε τρίτους. 

     Εάν η ευθύνη δεν οφείλεται σε οποιαδήποτε αποτυχία εκ μέρους μας να αφαιρέσουμε μη εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο μετά την παραλαβή ειδοποίησης σχετικά με αυτό το περιεχόμενο. συμφωνείτε να αποζημιώσετε το plat.gr από οποιαδήποτε νομική ενέργεια τρίτων έναντι του plat.gr, που προκύπτει από ή όχι που σχετίζονται με το περιεχόμενο και το υλικό που παρέχετε από εσάς.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

To plat.gr σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν πιστεύετε ότι η πνευματική ιδιοκτησία σας έχει χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσει πιθανές παραβιάσεις των δικαιωμάτων σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το plat.gr και θα διευκρινίσουμε την κατάσταση το συντομότερο δυνατό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ιστότοποι άλλοι από το plat.gr μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να διαχειρίζονται την παροχή υπηρεσιών ή σειρών προϊόντων ή / και υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο. Επιπλέον, παρέχουμε συνδέσμους προς ιστότοπους άλλων-τρίτων με τους  οποίους συνεργαζόμαστε σε διάφορες δραστηριότητες . Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τον έλεγχο ή την αξιολόγηση αυτών των ιστοτόπων ή ατόμων ούτε του περιεχομένου τους, ούτε αναλαμβάνουμε με κανέναν τρόπο αυτά που ποωθούν-πωλούν. Το plat.gr δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί υπεύθυνo για τις ενέργειες, τα προϊόντα και το περιεχόμενο όλων αυτών των χειριστών ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Σας προσκαλούμε να μας ενημερώσετε πότε ένα τρίτο μέρος εμπλέκεται στις συναλλαγές σας και μπορούμε να μοιραστούμε μαζί μας πληροφορίες συναλλαγής. Σας συνιστούμε να εξετάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου και τους άλλους όρους χρήσης τους.

ΕΥΘΥΝΗ plat.gr

Το plat.gr θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες του παρέχεται χωρίς διακοπή και ότι οι μεταδόσεις πραγματοποιούνται χωρίς σφάλμα. Ωστόσο, λόγω της φύσης του Διαδικτύου, η αδιάλειπτη πρόσβαση και η απουσία σφαλμάτων μετάδοσης δεν είναι εγγυημένα. Επιπλέον, η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες του ενδέχεται επίσης να ανασταλεί περιστασιακά ή να περιοριστεί για να επιτραπεί η επισκευή, η συντήρηση ή η έναρξη νέων δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών. Το plat.gr   προσπαθεί να περιορίσει τη συχνότητα και τη διάρκεια αυτών των αναστολών και περιορισμών. Το plat.gr δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνo για: απώλειες που δεν είναι συνέπεια της παραβίασης αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων ή για απώλεια εμπορικών ευκαιριών (συμπεριλαμβανομένων χαμένων κερδών, εσόδων, συμβάσεων, υποτιθέμενης εξοικονόμησης, δεδομένων, υπεραξία ή αδικαιολόγητα έξοδα) ή οποιαδήποτε άλλη έμμεση ή επακόλουθη απώλεια που δεν ήταν ευλόγως προβλέψιμη τη στιγμή που ξεκίνησε η χρήση της υπηρεσίας plat.gr. Το plat.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους, εάν η καθυστέρηση ή η αθέτηση προκαλείται από ατύχημα ή από ανωτέρα βία. Αυτή η διάταξη δεν επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα, ούτε συγκεκριμένα το δικαίωμά σας να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες που τυχόν αγοράσατε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και να αποζημιωθείτε σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας λόγω περιστάσεων που προκλήθηκαν από ατύχημα ή ανωτέρα βία. Η νομοθεσία σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να αποκλείσει τους περιορισμούς ευθύνης που αναφέρονται. Σε περίπτωση εφαρμογής αυτών των διατάξεων, οι περιορισμοί ευθύνης που αναφέρονται δεν θα τεθούν σε ισχύ και μπορεί να θεωρηθεί ότι έχετε επιπλέον δικαιώματα. Καμία από τις διατάξεις που περιέχονται εδώ δεν περιορίζει ή αφαιρεί την ευθύνη μας σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικής βλάβης που προκλήθηκε από την παραβίαση εκ μέρους μας ή ως αποτέλεσμα απάτης ή βαριάς αμέλειας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από, και πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο και αποκλείεται ρητά η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς συμβάσεις πώλησης αγαθών ή / και υπηρεσιών. Ο χρήστης και το plat.gr συμφωνούν να υπαχθούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων. Εάν επιθυμείτε να μας ενημερώσετε, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ηλεκτρονικές φόρμες.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΌΡΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τις Υπηρεσίες, τις πολιτικές, τους Γενικούς Όρους Χρήσης και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών plat.gr ανά πάσα στιγμή για να προσφέρουμε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ή να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους ή / και κανονισμούς. Θα υπόκειται στις πολιτικές και τους όρους των Γενικών Όρων Χρήσης που ισχύουν κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες plat.gr. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων θεωρείται άκυρη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, η εν λόγω προϋπόθεση δεν θα επηρεάσει, ωστόσο, την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα των άλλων συμβατικών διατάξεων.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Εάν ως χρήστης δεν συμμορφωθείτε με αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης, οποιαδήποτε αποτυχία από την πλευρά μας να ασκήσει το δικαίωμά μας να ενεργήσουμε εναντίον σας δεν παραιτείται από το δικαίωμά μας να ενεργήσουμε σχετικά με την παραβίαση των υποχρεώσεών σας.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για πώληση σε άτομα κάτω των 18 ετών. Οι ανήλικοι που χρησιμοποιούν το plat.gr πρέπει να βοηθούνται και να επιβλέπονται ανά πάσα στιγμή από έναν γονέα ή κηδεμόνα.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και διαχειρίζεται από το plat.gr. Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας το email: info@plat.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των κατάλληλων εντύπων. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που επικοινωνούν με τo plat.gr για να αναφέρουν φερόμενες παραβάσεις. Με την παραλαβή τέτοιων ανακοινώσεων, ενδέχεται να αναλάβουμε διάφορες πρωτοβουλίες, για παράδειγμα, ενδέχεται να καταργήσουμε μέρος μιας διαφήμισης ή ολόκληρης της καταχώρισης χωρίς αυτό να συνεπάγεται παραδοχή ευθύνης και με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων, ένδικα μέσα ή άμυνας που ρητά επιφυλάσσουμε να ασκήσουμε. Επιπλέον, κατά την υποβολή τέτοιων αναφορών-ανακοινώσεων, παραχωρείτε στο plat.gr το δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παραγώγων έργων και προβολής του περιεχομένου αυτών των επικοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα προώθησης τέτοιων ανακοινώσεων σε όσους εμπλέκονται στην προετοιμασία του περιεχομένου που θεωρείται παράνομο. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να  αποζημιώσει το plat.gr από όλες τις ενέργειες τρίτων κατά του plat.gr  που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τέτοιες επικοινωνίες. Σημαντική προειδοποίηση:  Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με αυτό το θέμα, σας συμβουλεύουμε να ζητήσετε νομικές συμβουλές. Παραπλανητικές ή ανακριβείς πληροφορίες στο plat.gr ενδέχεται να οδηγήσουν σε αστική ή / και ποινική ευθύνη. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PLAT.GR

Χρήση του λογισμικού plat.gr
Το λογισμικό plat.gr  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πρόσβαση στις Υπηρεσίες plat.gr, εντός των ορίων των Γενικών Όρων Χρήσης, αυτών των Πρόσθετων Όρων που ισχύουν για το λογισμικό PLAT.GR και των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται να ενσωματώσετε μέρος του λογισμικού plat.gr  στα προγράμματά σας ή να συνδυάσετε τμήματα αυτού με τα προγράμματά σας, ούτε επιτρέπεται να μεταφέρετε το λογισμικό plat.gr  για χρήση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, πώληση, μίσθωση ή ενοικίαση, διανομή ή αδειοδότηση, ή με άλλο τρόπο εκχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος στο λογισμικό plat.gr  εν όλω ή εν μέρει. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του λογισμικού plat.gr  για παράνομους σκοπούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να σταματήσουμε να παρέχουμε τη χρήση του λογισμικού  plat.gr  και να ανακαλούμε το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το λογισμικό plat.gr  ανά πάσα στιγμή. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το λογισμικό plat.gr  θα ανακαλείται αυτόματα, χωρίς προειδοποίηση σε εσάς, σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με τις διατάξεις αυτών των Πρόσθετων Όρων για το Λογισμικό plat.gr, με τους Γενικούς Όρους Χρήσης ή τους Όρους υπηρετικός. Το λογισμικό plat.gr ενδέχεται να υπόκειται στην εφαρμογή όρων και προϋποθέσεων τρίτων που περιέχονται ή διανέμονται μαζί με κάποιο Λογισμικό plat.gr (ή λογισμικό ενσωματωμένο στο Λογισμικό plat.gr) όπως αναφέρεται στη σχετική τεκμηρίωση. Τέτοιες διατάξεις θα υπερισχύουν σε περιπτώσεις μη τήρησης των Γενικών Όρων Χρήσης. Τα προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται από την plat.gr είναι ιδιοκτησία του plat.gr ή των πωλητών λογισμικού της και προστατεύονται από τους νόμους που ισχύουν στην Ελληνική επικράτεια,

Χρήση υπηρεσιών τρίτων

Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό plat.gr, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, όπως παρόχους ασύρματων υπηρεσιών ή μια πλατφόρμα κινητής τηλεφωνίας. Η χρήση υπηρεσιών τρίτων ενδέχεται να υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους χρήσης και τα τέλη τέτοιων φορέων.

 Απαγόρευση της αντίστροφης μηχανικής

Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε αντίστροφη μηχανική, να αποσυνθέσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να παρεμβαίνετε με άλλο τρόπο με το λογισμικό plat.gr εν όλω ή εν μέρει, ή να δημιουργήσετε προγράμματα που προέρχονται από ή από το λογισμικό plat.gr. κατά την εκτέλεση τέτοιων δραστηριοτήτων.

 Ενημερώσεις

Προκειμένου να διατηρήσουμε το λογισμικό plat.gr ενημερωμένο, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αυτόματες ή μη αυτόματες ενημερώσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 Χρησιμοποιώντας το plat.gr, αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους.
Επικοινωνία Email: info@plat.gr

 

συνέχεια: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ